Archive for the ‘Ideje za tattoo-je’ Category

1.

Tattoji s 3D efektom

22, Sep 2010

Tattooji s 3D efektom so zanimiva in razmeroma nova veja tattoo umetnosti. V tem foto ?lanku smo zbrali nekaj najzanimivej�ih predstavnikov:

1.

V svetu dizajnov tattoojev obstaja na tiso?e razli?nih tattoojev med katerimi lahko izbirate. Vsak dan so tattoo studii in internetne tattoo strani bogatj�e za mnogo tattoo dizajnov. Tattooji postajajo vse bolj popularni, kar avtomati?no naredi njihove dizajne vse bolj pomembne. ?eprav so na primer ro�e in ostali dizajni popularni, se zdi da so tribal tattoji [...]

Ve?ina ljudi o tetoviranju razmi�lja pomladi in poleti, ko je vro?e in nosimo obla?ila, ki razkrivajo veliko ko�e. Ko nastopi hladnej�e vreme in z njim dolgi rokavi in hla?e, ideja o novem tattooju po?asi bledi.
Hladni meseci so najprimernej�i

Jesen in zima sta najbolj�a letna ?asa za tetoviranje. Zakaj? Kot prvo, bo tebi in tvojemu tattoo [...]

Tattooji s keltskimi motivi so verjetno najbolj raz�irjeni in vplivni plemenski (”tribal”) tattooji in to iz dobrih razlogov. Obstaja mnogo razli?nih tattoo motivov in oblik, posredno ali neposredno povezanih s keltsko umetnostjo, ki nam s svojo umetelnestjo, bogatimi �in zapletenimi vzorci zagotavljajo enega izmed najlep�ih telesnih okraskov. �Keltska umetnost je nasploh znana po svojih detaljnih [...]

Poznajte svoj tattoo!

28, Jun 2010

Kitajske in Japonske pisave in fraze imenovane Kanji, so ene izmed najbolj popularnih tattoo motivov. Ne samo kot ornamenti, ampak tudi zaradi skritega pomena, ki ga lahko razberejo le tisti redki, ki znajo seveda te pisave tudi brati. Ni te�ko razumeti, zakaj so tovrstni motivi tako priljubljeni. Te�ava nastane, ko pismenk ne zna� prebrati ne [...]

Zdaj, ko ste psihi?no pripravljeni na tetoviranje, je naslednji korak izbira dizajna/ov tattoo-ja. Verjetno imate v mislih vsaj pribli�no idejo, kak�en tattoo si �elite in sedaj je ?as da to idejo tudi uresni?ite. Zavedajte se, da je izbira dizajna tattoo-ja delikaten in lahko tudi dolgotrajen proces, ?e ho?emo, da ne bomo kon?nega izdelka ob�alovali. Torej, [...]

Ultravijoli?ni (UV) tattooji so tattooji, ki so narejeni s posebnimi UV-?rnili in so vidni le pod posebno UV-svetlobo.� �e posebej popularni so v subkulturi rejverjev. Taki tattooji so lahko tudi povsem nevidni pod dnevno svetlobo, obstaja pa mo�nost , da ostanejo vidne brazgotine, ki so posledica tetoviranja z iglo. UV-tattoo za�ari pod UV-lu?jo in se [...]

Tattoo-ji na stopalih

17, May 2010

Tattooji na stopalih postajajo zelo popularni med ne�nej�im spolom populacije. Verjetno lahko re?emo, da sta dva najve?krat tetovirana predela �enskega telesa spodnji del hrbta in stopala. Iz neznanega razloga se �enske pa? rade odlo?ajo za tattooje na stopalih. Ne samo, da so videti hudo seksi v kombinaciji z visokimi petkami, ampak jih obdaja tudi ob?utek [...]

Nekateri ljudje se odlo?ijo za tattoo poro?nega prsta, ker si ne morejo privo�?iti pravega prstana. Drugi se nasploh upirajo dejanskim prstanom in uporabljajo tattooje prstanov kot nadomestek diamantom, spet tretji izberejo tattoo namesto prstana, ker delajo na primer na gradbi�?u, kjer bi se pravi prstan lahko kaj kmalu uni?il. Izbira takega tattooja je delikaten proces. [...]


Na vrh